Resultati

Iako je firma „Ena-Tex“ doo pokrenula proizvodnju u periodu globalne finansijsko-ekonomske krize, zahvaljujući entuzijazmu vlasnika i zalaganju svih uposlenika,  od svog osnivanja bilježi kontinuiran rast prihoda i broja zaposlenih. Od 8 uposlenika koliko ih je radilo davne 2008. godine danas u „Ena-Tex“ doo radi cca 120 radnika, od čega su preko 100 žene, prosječne starosti 36 godina.